Dodaj stronę do ulubionych   |   Ustaw jako stronę startową
                GENEZA TOWARZYSTWA   |   IDEE I CELE   |   OSIĄGNIĘCIA   |   WŁADZE I ADRES   |   INFORMACJE
                 

INFORMACJE


Pielgrzymka do Ziemi Świętej - kwiecień 2013 2014-02-25 13:22:48

      Wiosną 2013 r.,  w dniach w dniach 4-11 kwietnia Emilian Kocot i Paweł Witkowski  uczestniczyli w Pielgrzymce

do Ziemi Świętej. Miejsca które nawiedzili to m.in.: klasztor Stella Maris z grotą Eliasza na Górze Karmel, Góra Tabor,

Kana Galilejska, Nazaret gdzie znajduje się Bazylika Zwiastowania; na ruinach Domu Józefa Kościół św. Józefa; Góra

Ośmiu Błogosławieństw, Tabgha, inaczej Heptapegon - miejsce to upamiętnia pierwsze rozmnożenie chleba,  Kościół

Prymatu św. Piotra, Kafarnaum, kościół św. Piotra, który pokrywa dom św. Piotra, Jezioro Galilejskie,  Ain Karem,

sanktuarium Narodzenia św. Jana Chrzciciela; w Betlejem Pole Pasterzy,  Bazylikę i Grotę Narodzenia; w Jerozolimie

Bazylikę Grobu Bożego, Górę Oliwną, Bazylikę Wniebowzięcia NMP, Bazylikę Agonii, Ogród Oliwny, Wieczernik,

Drogę Krzyżową, grecką świątynię w Liddzie, w której krypcie w sarkofagu spoczywają doczesne szczątki św.

Jerzego, kościół św. Piotra w Jafie.


Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "NIWY", ul. Szkolna 41, 42-470 Brudzowice
Copyright © Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "NIWY" Formularz kontaktowy on-line |  Dane teleadresowe |  Panel administracyjny