Dodaj stronę do ulubionych   |   Ustaw jako stronę startową
                GENEZA TOWARZYSTWA   |   IDEE I CELE   |   OSIĄGNIĘCIA   |   WŁADZE I ADRES   |   INFORMACJE
                 

INFORMACJE


"O BRUDZOWIANACH i BRUDZOWICACH pod zaborami. 1795-1915" 2014-02-25 13:31:05

Emilian Kocot, "O BRUDZOWIANACH i BRUDZOWICACH pod zaborami. 1795-1915"

 • W maju 2013 r.  prezes Towarzystwa przedstawił multimedialny wykład dla grona nauczycielskiego i uczniów starszych klas  Zespołu Szkół w Brudzowicach  pt. Brudzowice wieś przygraniczna.

 

 •  Dzięki uprzejmości P. Janusza Stelmach dyrektora Zespołu Szkół w Brudzowicach i pod jego kierownictwem odbyło się uroczyste zaprezentowanie książki  Emiliana Kocota
  "O BRUDZOWIANACH i BRUDZOWICACH pod zaborami. 1795-1915"
  Książka zawiera ponad 300 stron tekstu w czterech częściach: Miejsce. Ludzie. Warunki życia. Kultura  oraz kilkadziesiąt stron zdjęć dokumentów, map i ilustracji.
   
  Promocja książki odbyła się dnia 8 czerwca 2013 r.  w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Brudzowicach i zgromadziła ponad 140 osób. Poza mieszkańcami wsi i członkami Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego NIWY w Brudzowicach odnotowano Zdzisława Banasia Burmistrza Miasta i Gminy w Siewierzu, Grzegorza Podlejskiego Wójta Gminy w Mierzęcicach, radnych samorządów i sołectw gmin w Siewierzu i Mierzęcicach. Na wstępie spotkania starą pieśń: "A w tych Brudzowicach bardzo ładnie" wykonały ubrane w stroje ludowe  Panie z Kół Gospodyń Wiejskich Brudzowic i Dziewek.
     O książce - z przedmowy prof. Aldony Skudrzyk (UŚ): "Dziś, gdy procesy globalizacyjne stają się coraz wyraźniejsze, coraz bardziej dotykające naszej codzienności, gdy zacierają się granice kultur, gdy stajemy się coraz bardziej podatni na atrakcyjność obcych wpływów, gdy "jednakowiejemy", oglądając te same filmy, słuchając tej samej muzyki, czytając te same modne teksty, jedząc te same potrawy a€“ paradoksalnie odpowiedzią  na to ogarniające nas ujednolicenie staje się powrót do własnych korzeni, do własnego miejsca na ziemi. Nie mamy tu do czynienia z pamiętnikiem, opartym głównie na wspomnieniach własnych i wspomnieniach zachowanych w niegdysiejszych opowieściach najstarszych mieszkańców, czy w spisanych przekazach ustnych. Książka ma wielki walor dokumentu. Ów dokumentalny charakter tekstu to wielka jego wartość. Nie mam na myśli jedynie wiarygodności  opracowania, ale także jego wartość edukacyjną i być może wzorotwórczą,a€“ niejednego może zachęcić do tego, by prześledzić losy własnych przodków, by odtworzyć ciekawe dzieje rodziny. Nie tylko ludzie, ale i ziemia to interesujące€“ miejsce nadgraniczne w ważnych historycznie czasach obfituje w opisy zdarzeń nietuzinkowych, zachęcających do zainteresowania się historią w ogóle. Także historią zwyczaju, obyczaju tutejszego, mentalności tutejszych ludzi, ich mozołu i cierpliwego zmagania się z trudną codziennością, które wywołuje podziw i wdzięczność. Ważny to wkład Autora w sferę pamięci przeszłości, sferę dziedzictwa kulturowego nie tylko Jego prywatnej ojczyzny". 
   
  Należy dodać, że w książce zamieszczone zostały wybrane pieśni z Brudzowic i Dziewek zebrane przez p. mgr Grażynę Kocot, nauczyciela historii z Zespole Szkół w Brudzowicach a zarazem sekretarza naszego Towarzystwa.

 

 •  W październiku na zaproszenie P. M. Szlachty dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki w Siewierzu  Prezes Towarzystwa Emilian Kocot  przedstawił multimedialny  wykład:
   O historii przygranicznej ziemi siewierskiej.
   

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "NIWY", ul. Szkolna 41, 42-470 Brudzowice
Copyright © Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "NIWY" Formularz kontaktowy on-line |  Dane teleadresowe |  Panel administracyjny