Dodaj stronę do ulubionych   |   Ustaw jako stronę startową
                GENEZA TOWARZYSTWA   |   IDEE I CELE   |   OSIĄGNIĘCIA   |   WŁADZE I ADRES   |   INFORMACJE
                 


OSIĄGNIĘCIA

Wśród podjętych działań Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego NIWY w Brudzowicach - zrealizowano:

 1. wydano książkę "Kronika parafii pw. Narodzenia NMP. w Brudzowicach".
 2. wykonano i przekazano proboszczowi parafii w Brudzowicach specjalne wydanie w/w Kroniki w 3-ech tomach i specjalnej oprawie 1 egzemplarz.
 3. zainicjowano, zorganizowano fundusze i wykonano grobowiec Marianny i Władysława DUDÓW fundatorów ziemi pod parafię i cmentarz.
 4. zainicjowano i wspierano działania proboszcza w sprawie poszerzenia i utwardzenia drogi do cmentarza oraz powiększenia parkingu.
 5. inicjowano i wspierano powstanie boiska piłki koszykowej na placu za kościołem
 6. wsparto finansowo szkoły w Brudzowicach i Dziewkach przy zakupie klaso-pracowni
 7. odrestaurowano Chorągiew pamiątkową z św. Izydorem z roku 1913, zebrano ofiary na ten cel. Chorągiew została poświęcona przez biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej i specjalnym aktem przekazano parafii brudzowickiej.
 8. podjęto z powodzeniem inicjatywę poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu wsi z trasą szybkiego ruchu. W wyniku skoordynowaniu działań z wysiłkami Rady oraz Urzędu Miasta i Gminy, Biura Senatora RP P. T. Wnuka, Sejmiku Woj. Śląskiego i pośrednio Ministerstwa Infrastruktury skrzyżowanie zostało przeorganizowane i rozbudowane: powstały pasy wyłączenia - zjazdy ze skrzyżowania i pasy przejścia dla pieszych, ustawiono światła.
 9. zorganizowano pogadankę na temat rodziny i macierzyństwa-zaproszono specjalnych prelegentów z Katowic.
 10. corocznie wydawany jest kalendarz Towarzystwa bez angażowania własnych środków finansowych (sponsorowany)
 11. zorganizowano zwiedzanie zabytków Jasnej Góry pod przewodnictwem kustosza o. dra Golonki z Zakonu Paulinów
 12. wydano folder BRUDZOWICE - DZIEWKI 2000
 13. wspomagano poprawę nagłośnienia w kościele oraz zakupie odpowiednich urządzeń (wzmacniacz).
 14. członkowie brali udział w uroczystości Prymicji brudzowianina ks.Piotra Kocota -wręczono prymicjantowi w prezencie kwiaty i podręczny zestaw liturgiczny.
 15. członkowie brali udział w uroczystości składania Zakonnych Ślubów Wieczystych Janiny Sapota z Dziewek, siostrze zakonnej wręczono kwiaty i upominek pamiątkowy.
 16. członkowie Towarzystwa inicjowali i wspomagali realizację oświetlenia krzyża na wieży kościelnej, w odbudowie ok.200-letniej, zniszczonej kapliczki św.Jana Nepomucena na Krzanowie, kapliczki na pograniczu Brudzowic i Dziewek oraz postawieniu krzyża na Gródku przy autostradzie, ufundowanego przez ks. pralta P. Miklasińskiego z Zawiercia, Wymieniono na nowe, wiekowe przydrożne krzyże w lesie przy kolonii Komorne i na Podbagniu (były to raczej inicjatywy indywidualne członków Towarzystwa w których nie zachodziła potrzeba podejmowania specjalnych uchwał)
 17. prezes Tow. od wielu lat zamawia intencje mszalne za zmarłych członków Komitetu Budowy Cmentarza i fundatorów ziemi parafialnej oraz członków Tow. NIWY
 18. na zorganizowane przez nauczycieli Jasełka w Brudzowicach Zarząd zaprosił biskupa sosnowieckiego JE ks dra Piotra Skuchę.
 19. przyjęto kilkunastu nowych członków Tow. NIWY.
 20. zebrania i poczęstunki, okolicznościowe kwiaty, wyjazdy w sprawach Towarzystwa NIWY są sponsorowane przez samych członków bez angażowania funduszy Towarzystwa (delegacje) Ofiarnością wyróżnili się Maria i Czesław Srokowie, Lidia i Stanisław Flakowie, Lucja i Marek Deżakowscy, Danuta i Jan Bańkowie, Krystyna i Stanisław Dudowie, Zofia i Stanisław Machurowie, Halina i Zdzisław Machurowie , Anna i Mirosław Dudowie, Grażyna i Stefan Dudowie, Anna i Tomasz Szostkowie, Danuta i Henryk Kowalczykowie, Władysław Tomczyk, Anna i Janusz Szatanowie, Jolanta i Sławomir Wojdasowie, Joanna i Jarosław Bednarzowie, Grażyna i Zdzisław Kocotowie, Iwona i Jarosław Bednarzowie, Jadwiga i Włodzimierz Dymarscy, Alina i Marian Rąbowie oraz sympatycy działań podejmowanych przez NIWY Adam Zimny z Siewierza, Jan Kocot z Dziewek, Bronisław Lubas z Dziewek.
 21. Tow. NIWY prowadzi Kronikę Towarzystwa bez angażowania jego środków. Kronikę prowadzi prezes, w części zdjęcia wykonują członkowie Włodzimierz Dymarski i Paweł Witkowski dokumentując wydarzenia rownież techniką video.
 22. wydano kalendarz "tematyczny" na rok 2001 "Boże Ciało w Brudzowicach i Dziewkach"
 23. prezes Towarzystwa w 1. niedzielę kwietniową roku 2001, wystąpił z adresem do mieszkańców, szczególnie nowego pokolenia, i przypomniał o okolicznościach tworzenia cmentarza w trudnym dla budownictwa sakralnego okresie w historii wsi i pierwszym pogrzebie na naszym cmentarzu przed 30 - laty.
 24. członkowie Towarzystwa zaproszeni na uroczystości związane z 50-leciem budynku szkolnego w Dziewkach, gremialnie w uroczystości uczestniczyli. W Imieniu T. S-K NIWY prezes złożył gratulacje i kwiaty Dyrekcji szkoły.
 25. dnia 15 sierpnia 2008r., wszyscy członkowie NIW obecni byli na uroczystej mszy św. Anna i Emilian Kocot zaprosili wszystkich członków Towarzystwa "Niwy" na przyjęcie w swoim ogrodzie. Przyjęcie zaszczycił swoją osobą ks. bp Adam Śmigielski ordynariusz. Prezes Towarzystwa przedstawił członków ks. biskupowi.
 26. wydano książkę "XXX - lecie Parafii. Fakty i wydarzenia. Kapliczki i krzyże" autorstwa E. Kocota. W publikacji zamieszczone zostały przyczynki kronikarskie związane z Brudzowicami i Dziewkami oraz przedstawiono sylwetki osób znanych szerszemu ogółowi również w kraju oraz tekst i wiersze Joli Wojdasowej. Publikacje jak i kalendarz wydano bez angażowania środków Towarzystwa . Pomocy w tym zakresie udzielił m.in. członek towarzystwa inż. Stanisław Duda.
 27. mszę św. odpustową celebrował JE ks bp. Piotr Skucha. Przed mszą św. prezes T. S - K NIWY przypomniał historię przynależności Brudzowic i Dziewek do parafii na przestrzeni wieków.
 28. Towarzystwo "NIWY" kwoty uzyskane ze sprzedaży książki przekazało młodzieży szkolnej na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły w Brudzowicach jako uzupełnienie wyposażenia nowej Hali Sportowej oddanej do użytku dnia 1. września 2001. W otwarciu Hali i pracach przygotowawczych uczestniczyło wielu członków naszego Towarzystwa.
 29. w Brudzowicach powstał Klub Sportowy, który za zgodą Towarzystwa. używa nazwy NIWY.
 30. w listopadzie Joanna i Zbigniew Bednarzowie zaprosili w gościnę wszystkich członków Towarzystwa do swojej restauracji.
 31. dokonano nowej rejestracji Naszego Towarzystwa wymaganej ustawą w Krajowym Sądzie Rejestrowym . 
 32. wycieczki towarzystwa " -śladami Jana Pawła II " Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska , Łagiewniki / św. Faustyna/, Katedra na Wawelu, Tyniec - 21. lipca 2002 r. Udział wzięło 40 osób, -zwiedzanie Jasnej Góry z kustoszem o. dr. Golonką.
 33. Z inicjatywy Towarzystwa NIWY i przy walnym udziale jego członków zorganizowano Jubileusz 650-lecia Brudzowic.

  Informacja o Jubileuszu.
  W roku 2006 z inicjatywy Zarządu Towarzystwa podjęto działania mające na celu zorganizowanie obchodów 650-lecia Brudzowic przypadające na rok.2007. W pracach przygotowawczych uczestniczyły Grona Nauczycielskie i uczniowie szkól w Brudzowicach i Dziewkach, Koła Gospodyń Wiejskich obu wsi, Klub Sportowy NIWY, Ochotnicze Straże Pożarne, Orkiestra Dęta, proboszcz parafii brudzowickiej ks. kan. E Sztama. Przygotowania znalazły uznanie i wsparcie ze strony Rady i Urzędu miasta i Gminy w Siewierzu a także Starosty powiatu będzińskiego, Wojewody Śląskiego i Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej. Patronat medialny zapewniły TVP-3 i Radio Katowice. Przygotowania trwały ponad rok, odbyło się kilkanaście spotkań Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 650-lecia. Przygotowano i opublikowano zbiorową pracę pt. "Brudzowice i Dziewki w historii i opowieści", powstał profesjonalny film historyczny z materiałem obrazującym przemiany życia mieszkańców. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się w dniach 29.VI.- nocny Apel Minionych Pokoleń , 30.VI festyn na boisku sportowym z wystawami rodzimych pamiątek, malarstwa i rzeźb, występami Kół Gospodyń Wiejskich, pokazem ogni sztucznych oraz filmu "Wczoraj i dziś Brudzowic i Dziewek" Dnia 1.VII.2007r. w niedzielę na uroczystej mszy św. wśród zgromadzonych licznie mieszkańców znaleźli się zaproszeni Goście - przedstawiciele Posłów i Senatorowie RP, Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, Samorządu lokalnego i powiatowego. Mszę św. celebrował Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej w asyście kilkunastu księży. Po mszy św. JE. bp. Sosnowiecki Adam Śmigielski poświęcił odsłonięty pomnik Jana Pawła II oraz stację drogi krzyżowej ufundowane przez kilkanaście rodzin w tym członków Towarzystwa. Przy okazji Jubileuszu opracowano flagi wsi Brudzowic i Dziewek. Honorowym gościom wręczono jubileuszowe, pamiątkowe medale opracowane i wybite dzięki staraniom Towarzystwa. Wspaniałe święto zgromadziło prawie wszystkich mieszkańców, nie tylko wsi ale i licznie rodziny wywodzące się z Brudzowic i Dziewek. Na Jubileusz wybito specjalny okolicznościowy medal, wybito również drugi medal św. Izydora - ten stal się medalem Towarzystwa, jest wręczany zasłużonym osobom dla Towarzystwa NIWY i Brudzowic. Pierwszy medal otrzymał Ks. bp. Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej. 
 34. w 2007 r. staraniem prezesa Towarzystwa wydano Album pamiątkowy Towarzystwa NIWY w Brudzowicach.
 35. każdego roku członkowie Towarzystwa spotykają się na spotkaniach noworocznych (opłatkowych) z udziałem JE ks. bp. P. Skuchy i zaproszonymi gośćmi Samorządu Gminnego, a także na kuligach (w 2009 roku 2-krotnie), tzw. prażonkach i innych okazjach mających charakter towarzyski.
 36. w roku 2008 Burmistrz Miasta i Gminy w Siewierzu w uznaniu za działalność Towarzystwa NIWY wręczył Prezesowi Honorowy Medal nadawany przez Samorząd Gminny. 
 37. w roku 2010 Zarząd zaprosił pracownika Instytutu Pamięci Narodowej z prelekcją obrazującą sytuację Brudzowic opracowaną na podstawie dokumentów (IPN-u) w czasie trudnego i burzliwego okresu powstawania kościoła i cmentarza w latach 1971-1976. Prelekcja zgromadziła bardzo liczne grono mieszkańców. 
 38. W dniu otwarcia (XI.2010r) nowego budynku socjalnego przy stadionie Klubu Sportowego Niwy Brudzowice, prezes Towarzystwa wręczył Zarządowi Klubu pamiątkowa piłkę nożną, nabytą na stadionie znanej na całym świecie hiszpańskiej Barcelony. 
 39. w roku 2010 przygotowano pamiątkowy kalendarz na rok.2011- z okazji 15-lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego NIWY i 40-lecia parafii brudzowickiej.

Wymienione wyżej działania Towarzystwa NIWY są realizowane społecznie, dzięki ofiarności i wysiłkowi ludzi dobrej woli. Zarząd Towarzystwa serdecznie dziękuje Sz. Panu mgr Januszowi Stelmachowi Dyrektorowi Zespołu Szkół w Brudzowicach za wspieranie Towarzystwa i udzielaną gościnę w pomieszczeniach Szkoły.


Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "NIWY", ul. Szkolna 41, 42-470 Brudzowice
Copyright © Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "NIWY" Formularz kontaktowy on-line |  Dane teleadresowe |  Panel administracyjny