Dodaj stronę do ulubionych   |   Ustaw jako stronę startową
                GENEZA TOWARZYSTWA   |   IDEE I CELE   |   OSIĄGNIĘCIA   |   WŁADZE I ADRES   |   INFORMACJE
                 


IDEE I CELE

    Towarzystwo jest niepartyjnym podmiotem wspierającym Brudzowice i Dziewki, działającym zgodnie z zasadami patriotycznymi i etyką chrześcijańską.

Celami towarzystwa są

  • integracja i aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Brudzowic i Dziewek, 
  • kształtowanie świadomości historycznej mieszkańców tych miejscowości wynikającej z poznawania przeszłości rodzinnych ziem, najbliższych okolic, 
  • zapobieganie degradacji ekologicznej, 
  • wyzwalanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych mających na względzie techniczny i cywilizacyjny awans Brudzowic i Dziewek,
  • wspieranie regionalnych i lokalnych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego,
  • rozwijanie działalności ekonomiczno-socjalnej,
  • udzielanie pomocy placówkom oświatowo-bibliotecznym i kulturalno-sportowym,
  • wspieranie działalności charytatywnej,
  • bieżąca współpraca z instytucjami i organami życia społeczności lokalnej 

 

 

 

 


Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "NIWY", ul. Szkolna 41, 42-470 Brudzowice
Copyright © Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "NIWY" Formularz kontaktowy on-line |  Dane teleadresowe |  Panel administracyjny